SES, TABİP ODASI VE VAHED'TEN BASIN AÇIKLAMASI - VAN HABERLERİ

SES, TABİP ODASI VE VAHED'TEN BASIN AÇIKLAMASI - VAN HABERLERİ
Van Aile Hekimleri Derneği (VAHED) ,Van-Hakkari Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) tarafından sağlıkta dönüşüm programına yönelik ortak basın açıklaması yaptı.
Van-Hakkari Tabipler Odası binasında yapılan ortak basın açıklamasında sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde ne çalışanların ne de bu hizmetten yararlananların sorunlarını çözmedieklerini belirtildi.

Van-Hakkari Tabip Odası Yönetim Kurul Üyesi Dr. Ayfer Bostan tarafından yapılan basın açıklamasında, “Sağlıkta dönüşüm programının bir parçası olarak uygulanan aile hekimliği modelinin gelip dayandığı yer bugünkü karşılaştığımız tablodur. Bu tablo beklendiği gibi ne çalışanların ne de bu hizmetten yararlananların sorunlarını çözmektedir.

Özellikle son dönemlerde aile hekimliği alanında yaşanan ve günlük olarak değişen uygulamalar nedeniyle sorunlar artarak devam etmektedir. Fazla çalışmayı, angaryayı, esnek kuralsız çalışmayı, dinlenme hakkımızı elimizden alan, bu uygulamayla mevcut çıkartılan yasa ile cumartesi tam gün mesaisi dayatılmaktadır. Bu uygulamanın anayasaya ve insan haklarına aykırılığını dikkate alarak verilen fazla mesailere gitmeyeceğimize dikkat çekmek istiyoruz" dedi.

Bu haliyle fedakarca çalışan sağlık emekçileri geleceklerine dair belirsizlikler nedeniyle kaygılarını yüksek sesle ifade etmekte olduklarını ifade eden Bostan, "Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının fedakarca ve yoğun bir emekle yürüttüğü hizmetin boşa çıkarıldığı bir algı yaşatılması, toplum nezdinde hekim ve aile sağlığı çalışanlarının itibarsızlaştırılması, bu uygulamayla oluşturulmaya çalışılmaktadır. Kuralsız keyfi esnek çalışma değil güvenceli çalışma istiyoruz.

Sağlık çalışanlarını köleleştirmiş, esnek ve kuralsız çalışmayı temel çalışma biçimine dönüştürerek her türlü angaryayı keyfi çalışmayı dayatmıştır. Sağlık Bakanlığına çağrımız bu hukuksuz uygulamaya derhal son verilmelidir. Fazla mesaiye hayır, dayatma değil toplu sözleşme, angarya ve rekabetçi değil güvenceli iş, muayenehanecilik değil koruyucu sağlık hizmeti, herkese nitelikli ücretsiz anadilinde sağlık. Aksi taktirde üretimden gelen gücümüzü kullanarak 11 Şubat 2015 tarihinde iş bırakıyoruz” şeklinde konuştu.