KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİNİN SORUNLARI - VAN HABERLERİ

KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİNİN SORUNLARI - VAN HABERLERİ
Demokratik Sendikalar Konfederasyonu (DESK) ve Din-Bir-Sen Van İl Başkanı Yusuf Adli, Kur’an kursu öğreticilerinden fahri olarak görev yapanlarla kadrolu görev yapanların sorunları olduğunu söyledi.
Basın toplantısı düzenleyen Yusuf Adli, Kur’an kursu öğreticilerinden kesilen ek ders ücretlerinden yine Kur’an Kursu öğreticilerinin tam yatırılmayan sigorta keseneklerine kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev yapan din görevlilerinin konumu ne olursa olsun sorunlarını yetkililere aktararak çözüm bulmaya ve her platformda din görevlilerinin yanında olmaya büyük önem verdiklerini ifade eden Yusuf Adli, “Nitekim Kur’an kursu öğreticilerinden fahri olarak görev yapanlarla kadrolu görev yapanların sorunları var. Bu sorunlar bugüne kadar çözülebilmiş değil. Gündeme de getirilmiyor. Din-Bir-Sen olarak gündeme getiren, yetkililere aktaran ve çözüm isteyen bir sendikayız” dedi.

“KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİNİN SİGORTA KESENEKLERİ TAM YATIRILMIYOR”

Kur’an kursu öğreticilerinin sigorta keseneklerinin tam yatırılmadığını ve mağduriyet yaşandığını ifade eden Yusuf Adli, “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 80’nci maddesinin (h) bendinde ‘Sigortalıların günlük kazançlarının hesabında esas tutulan gün sayıları, aynı zamanda bunların prim ödeme gün sayılarını gösterir. Ancak işveren ve sigortalı arasında kısmi süreli hizmet akdinin yazılı olarak yapılmış olması kaydıyla ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışan ve çalıştığı saat karşılığında ücret alan sigortalının ay içindeki prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma saati süresinin 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre belirlenen haftalık çalışma süresine göre hesaplanan günlük çalışma saatine bölünmesi suretiyle bulunur. Bu şekildeki hesaplamada gün kesirleri bir gün kabul edilir’ deniliyor. Kur’an kursu öğreticisinin hafta içinde fiilen çalışmış olduğu günlere ait SGK keseneğinin yatırılması nedeniyle mağduriyet yaşıyorlar.

Sigortaları 30 gün üzerinden yatırılmadığı için hastalık halinde hastanelerde sıkıntı yaşıyorlar. Mağduriyet sadece bununla da sınırlı değil, emeklilik süreleri de uzuyor. Sigortaları 30 gün üzerinden yatırılmadığı için daha geç emekli olacaklar. Aynı kanunun (j) bendinde ise ‘Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ilgili mevzuatı çerçevesinde uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanların prim ödeme gün sayısı 30 günü aşmamak kaydıyla, bir takvim ayı içerisinde hak kazandıkları brüt ek ders ücreti toplam tutarının, prime esas günlük kazanç alt sınırına bölünmesi sonucu bulunur. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda tam sayıdan sonraki küsuratlar dikkate alınmaz’ deniliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çalışan öğreticilerin sosyal güvenlik açısından birbiriyle çelişen, sosyal devlet ilkelerine uymayan ve anayasanın eşitlik ilkelerine aykırı bir durum söz konusudur” ifadelerini kullandı.

“EK DERS ÜCRETLERİNDEN KESİNTİ YAPILIYOR”

Diğer kurumlarda resmi görevlendirmelerde ek ders ücretlerinden kesinti yapılmazken, aynı nedenlerle görevi başından ayrılan Kur’an kursu öğreticilerinin ek ders ücretlerinden kesinti yapılmasının adil olduğunu söyleyen Yusuf Adli, “Kur’an kursu öğreticilerinin ders ve ek ders saatlerinin nasıl uygulanacağı Bakanlar Kurulu’nun ‘Diyanet İşleri Başkanlığı’nca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’a göre yapılmaktadır. Diyanet teşkilatının ders ve ek ders uygulanmasına ilişkin karara göre, ek derslerin fiilen yapılması şartı bulunuyor. MEB yönetmeliğinin 16’ncı, EGM yönetmeliğinin 16’ncı ve Adalet Bakanlığı yönetmeliğinin 13’ncü maddelerinde; öğretmen resmi olarak düzenlenen toplantı, seminer veya konferans gibi toplantılara katılması halinde ek ders yapılmasa dahi yapılmış sayılıyor ve ek ders ücreti kesilmiyor. Diyanet’te ek ders ücretinden faydalanabilmek için hizmetin fiili olarak yapılması şartı arandığından, resmi toplantılar, seminer, kurs, konferans gibi toplantılara katılan öğretmen, derse katılamadığı zaman ek ders ücreti kesiliyor.

Kur’an kursu öğreticilerinin buradaki mağduriyetlerini incelediğimiz zaman, ‘bu kadar da olmaz ki’ dedirten şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıkıyor. Görevini fiilen yerine getiremeyen kurs öğreticisinin ek dersinden kesinti yapılıyor. Fiilen görevini yerine getiremediği gerekçesiyle sigortası eksik yatıyor, hizmette ortaya çıkan eksiklikler nedeniyle geç emekli oluyor, bu doğrultuda hem emekli ikramiyesi hem de emekli maaşı eksik bağlanıyor. Dünyanın neresinde böyle bir adaletsizlik var ki? Bu konuların acil olarak çözüme kavuşturularak Kur’an kursu öğreticilerinin mağduriyetleri giderilmelidir’’ şeklinde konuştu.