EĞİTİM-SEN’DEN İŞ BIRAKMA EYLEMİ - VAN HABERLERİ

EĞİTİM-SEN’DEN İŞ BIRAKMA EYLEMİ - VAN HABERLERİ
Eğitim-Sen Van Şubesi, eğitimin gerçek anlamda demokratik, bilimsel ve laik bir içerikte örgütlenmesi ve herkesin kendi anadilinde eğitim almasının sağlanabilmesi için bir gün iş bırakma eylemi yaptı.
Sanat Sokağı’nda açıklama yapan Eğitim-Sen Van Şubesi Eş Başkanı Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, okul öncesi eğitimden üniversitelere kadar eğitim sisteminin, bilimin en temel evrensel gerçeklerinin yok sayıldığını ve iktidar tarafından sürekli istismar edilen dini kural ve referanslara göre düzenlendiğini öne sürdü. Bir ülke için önemli olan ekonomik ve toplumsal başarı sağlamak kadar, dilsel ve kültürel zenginliklerin de nesilden nesile aktarılması imkanlarının oluşturulmak olduğunu vurgulayan Sayyiğit, “Bu başarıldığı zaman gerçek anlamda toplumsal ve kültürel gelişme, ilerleme sağlanabilir” dedi.

Eğitim biliminin temel ilkesini oluşturan ‘Anadilinde eğitim’ taleplerinin ırkçı, şoven tepkilerle karşılandığını anlatan Sayyiğit, “Eğitimin gerçek anlamda demokratik, bilimsel ve laik bir içerikte örgütlenmesi, herkesin kendi anadilinde eğitim almasının sağlanabilmesi için eğitim emekçileri olarak bir gün uyarı boykotu ve iş bırakma eylemi gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.