BİLİCİ: “AİLE VE GENÇ NÜFUSA YATIRIM, GELECEĞE YATIRIMDIR” - VAN HABERLERİ

BİLİCİ: “AİLE VE GENÇ NÜFUSA YATIRIM, GELECEĞE YATIRIMDIR” - VAN HABERLERİ
AK Parti Van Milletvekili Mustafa Bilici, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca hazırlanan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından 8 Ocak’ta kamuoyuna açıklanan ‘Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı’nın genel olarak geleceğimizi ilgilendiren önemli bir adım olduğunu söyledi.
Açıklamalarda bulunan Mustafa Bilici, AK Parti’nin insanı merkeze alan bir anlayışla bugüne kadar varlığını sürdürdüğünü söyledi. Aile ve genç nüfusa yatırımın geleceği yatırım olduğunu ifade eden Bilici, “Toplum, aile ve kadın gibi konuları hep önceleyerek, bu konuda her türlü kolaylığı sağlayacak yasal düzenlemeleri yapmıştır.

Bu düzenleme ile insanlığın en köklü kurumu olan aile yapısının güçlü tedbirlerle korunması, beşeri ve sosyal sermayenin arttırılması hedeflenmektedir. Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Başbakanlık tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na 26 Ocak 2015 tarihi itibariyle gönderilmiştir.

Kanun tasarısında özetle; kaliteli, hesaplı ve kolay erişilebilir kreş imkânlarının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Bu nedenle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın izni ile faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevleri de vergi istisnasından faydalanacaktır. Devlet memuru iken doğum sonrasında kullanılacak aylıksız izin süreleri derece ve kademe ilerlemesi yapılmak üzere değerlendirilecektir.

Kadın memur ve işçilerin kullandıkları 16 haftalık analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısına kadar azaltılabilmesi imkânı sağlanacaktır. Prematüre doğumlarda ise bu süre erken doğum süresi kadar uzatılabilecek. Söz konusu haklardan evlat edinenlerde faydalanabilecektir. Doğum izinlerinden sonra ebeveynlere çocuk mecburi ilköğretim çağına gelinceye kadar kısmi süreli çalışma hakkı tanınmaktadır” dedi.

İnsanın toplu olarak yaşamak zorunda olan bir varlık olduğunu dile getiren Bilici, “Kişinin yaşamını yalnız başına devam ettirilebilmesi ve mutlu olabilmesi çok zordur. Bu yüzden insan için ailenin ve toplumun önemi büyüktür. AK Parti, güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir toplum oluşturmak için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurdu. Toplumsal riskleri önleyici sosyal politikalar geliştirerek yaşlıya, engelliye, korunmaya muhtaç ailelere ve çocuklara sahip çıktı. Bu kapsamda sadece Van’da 2014 yılı sonu itibariyle 7 bin 832 engelli ve öz bakımını yapamayan vatandaşımıza toplam 76 milyon 511 bin TL ödeme yapılmıştır.

Aynı şekilde sosyal ve ekonomik destek kapsamında ihtiyaç sahibi 896 aileye toplam 3 milyon 839 bin TL yardım yapılmıştır. Yine yılsonu itibariyle artan bütçeden bir sefere mahsus olmak üzere 88 vatandaşımıza 64 bin 372 TL nakdi yardım yapılmıştır” diye konuştu.

Yaş ortalaması ile Türkiye’nin bugün Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip ülkesi olduğunu söyleyen Mustafa Bilici, “Avrupa genelinde yaş ortalaması 41,5 iken Türkiye’de yaş ortalaması 29,7 olarak hesaplanmıştır. Ancak buna rağmen yapılan araştırmalar sonucunda Türkiye nüfusunun giderek yaşlandığı tespit edilmiştir. 2000 ve 2014 yılı yaş piramitleri incelendiğinde, genç nüfus olarak tanımlanan 15-24 yaş grubunda yaklaşık 3 puanlık bir azalma olduğu gözlemlenmektedir.

Bu durum, ülkemizin önemli avantajlarından biri olan genç nüfusun azalmasına ve kalkınma sürecinin sekteye uğrayacağı endişesi yaratmaktadır. Bu öngörü ve tespitlerle aile yapısını güçlendirmek ve genç nüfus avantajımızı muhafaza etmek amacıyla bazı tedbirlerin alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Söz konusu kanun taslağı da ülkemizi her yönüyle ilgilendiren bütüncül bir konudur. Yapılacak düzenlemelerin ülkemize, toplumumuza ve bütün ebeveynlere şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.