Van'daki tarım danışmanları: Yıllık 46 bin lira yetmiyor

Van'daki tarım danışmanları: Yıllık 46 bin lira yetmiyor
Türkiye genelinde Tarımsal Yayım ve Danışmanlık hizmeti veren, tarım danışmanları özlük haklarının iyileştirilmesini istiyor. Van’da 80’i aşkın sertifika sahibi olan ve 47’si aktif olarak hizmet veren tarım danışmanları, bir araya gelerek 2022 yılı tebliğinde haklarının iyileştirilmesini istedi.

Van’da bir araya gelerek özlük haklarının iyileştirilmesi talebinde bulunan tarım danışmanları, açlık sınırı altında geçinmeye çalıştıklarını ifade ettiler. 
Türkiye genelinde 6 bin Tarımsal Yayım ve Danışmanlık hizmeti veren danışmanın olduğunu belirten, Vanlı danışmanlar, bakanlığın 2022 yılı TYDD tebliğinde ücretlerinin arttırılmasını ve yıllardır sürüncemede bırakılan özlük haklarının iyileştirilmesini istiyor.

Van Bölge Gazetesi'nden Hacı Yılmaz'ın özel haberine göre: 2020 ve 2021 yıllarında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yıllık 46 bin TL olarak belirlenen yıllık ücretin, giderlerine dahi yetmediğini belirten tarım danışmanları, bu 46 binin 36 bininin BAĞ-KUR, muhasebe, stopaj, vergi, kira bedeli, ofis gideri ve yakıt giderlerini oluşturduğunu ifade ettiler.

DANIŞMANLAR HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİNİ İSTİYOR
Van’da bir araya gelen ve şartlarının kısıtlılığından ve gelecek kaygılarından ötürü yeteri düzeyde mesleklerini icra edemediklerini belirten tarım danışmanları, taleplerini bu şekilde sıraladılar:

1-) Her yıl Sözleşmelerin yenilenmesi; Biz Tarım Danışmanlarında gelecek kaygısı uyandırmaktadır.  Sonraki yıl için çiftçimiz ile program veya proje yapamıyoruz, bu da çiftçimize takibinde olabileceğimiz sağlıklı ve uzun vadeli, faydalı bir üretim modeli oluşturmamıza engel olmaktadır. Talebimiz, tarım danışmanları ile devlet arasında en az 5 yıllık sözleşme modelinin oluşturulmasıdır.

2-) İki dilim şeklinde verilen desteğimizin borç altına girmemize neden olmaktadır. Girdilerimizi her ay ödemek zorunluluğumuzdan ötürü destek ödemesine kadar aylık giderlerimiz için borç ediniyoruz bu da bizlere ekstradan bir maliyete sebep olmaktadır. Talebimiz, en az dört dilim şeklinde destek ödemelerimiz yapılarak uzun vadeli borç birikimimiz ortadan kaldırılabilir. Desteğimizde, giderlerimiz ve enflasyon baz alınarak iyileştirme yapılması ve her yıl asgari zamma bağlı olarak artış yapılmasını ve giderlerimizin minimize edilmesini talep ediyoruz. 

3-) Tarım danışmanlarının tarımda resmiyet kazandırılması ve çiftçi nezdinde itibar kazandırılması için, ürün tespiti konusunda tarım danışmanlarının takibinin zorunlu kılınarak ÇKS ve HKS işlemlerinde tarım danışmanları imzasına yer verilebilir. 

4-) Ziraat odaları ve birliklerde bakanlık tarafından verilen sistem şifrelerinin tarım danışmanları adına verilerek, oda ve birliklerde tarım danışmanlarına prestij kazandırılabilir. 

5-) Ziraat odaları ve birlikler gibi belediyeler de tarım danışmanları istihdamı sağlayarak yerel yönetimlerde kırsalda faydalı ve verimli bir çalışmaya vesile olunabilir. Bu konuda bakanlık tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri tebliğinde oda ve birlikler gibi belediyeleri de desteğe tabi tutarak istihdam için zemin hazırlanabilir.

“DEVLET BÜNYESİNDE, RESMİ KURUMLARDA ÇALIŞMAK İSTİYORUZ”
Tarım danışmanları son olarak, kurum ve kuruluşlarda sözleşmeli veya kadro pozisyonunda çalışmayı talep ederek, “2006 yılında benzer pozisyonlarda çalışılan KÖYMER ve 2007 Yılında TARGEL bünyesinde olanlar aynı şekilde sözleşmeli olarak tarım il ve ilçe kurumlarına atandılar. Yine benzer uygulamanın da geçmiş yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı belli bir süre görev yapan sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alındılar. Bizde tarım danışmanları olarak, tarım il ve ilçe müdürlükleri, belediyeler, üniversite, tarım reformu bölge müdürlükleri, araştırma istasyonları, tarım kredi kooperatifleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlükleri ile orman il müdürlükleri bünyesinde çalışmak istiyoruz” ifadelerine yer verdiler.