Torba Yasa Maddeleri Resmî Gazetede Yayınlandı!

Torba Yasa Maddeleri Resmî Gazetede Yayınlandı!
Torba yasa maddeleri, resmî gazetede yayımlanarak resmi olarak yürürlüğe girdi. Bu torba yasa kapsamında ekonomiye ilişkin birçok düzenleme yer alıyor ve bunlar arasında emekli zammı, bayram ikramiyesi artışı ve geçici işçilere kadro gibi önemli maddeler bulunuyor.

Yasa kapsamında en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltildi ve emekli bayram ikramiyeleri bin 100 TL'den 2 bin TL'ye çıkarıldı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı kararıyla gazilere asgari ücret seviyesinde maaş bağlanacak ve deprem, yangın, sel gibi afetlerle mücadelede etkin rol oynayanlara Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası takdim edilecek.

Bunun yanı sıra, vergi borcu yapılandırma düzenlemesi de torba yasayla kabul edilmiş ve resmî gazetede yayımlanarak yasalaştı. Yapılandırmaya ilişkin başvuruların 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılması gerekiyor ve ilk taksit ödemeleri 30 Haziran 2023 tarihine kadar gerçekleştirilmelidir.

2 Bin Liranın Altındaki Borçlar İçin Farklı Bir Düzenleme Yapıldı!

Özellikle, 2 bin liranın altındaki borçlar için önemli bir düzenleme yapıldı. Vergi dairelerine olan ve vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden önce olan, ancak 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan borçlarla ilgili olarak, borç aslı, cezalar, gecikme zammı, gecikme faizi ve idari para cezalarının toplamı 2 bin TL'nin altındaysa bu borçlar silinecektir.

Vergi dairelerine ayrıca başvuru yapılmasına gerek bulunmuyor, çünkü vergi daireleri bu borçları kendiliğinden silecektir ve yasal takibe geçmeyecek. Bu torba yasa düzenlemeleri, ekonomik anlamda önemli kolaylıklar ve destekler sağlıyor. Yapılan düzenlemelerin vatandaşlarımıza ve ekonomiye olumlu etkileri olması bekleniyor.

Ayrıca, gazilere asgari ücret seviyesinde maaş bağlanacak ve deprem, yangın, sel gibi afetlerle mücadelede önemli rol oynayanlara Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası takdim edilecektir. Bu düzenlemelerle, emeklilerin ve vatan hizmeti yapanların ekonomik ve sosyal durumları iyileştirilmeye çalışılıyor.

Torba yasa, ekonomiye ve vatandaşlara önemli avantajlar sunmayı hedefliyor. Bu düzenlemelerin, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmesi, vergi borçlarının yapılandırılması ve ödeme kolaylığı sağlaması bekleniyor. Ayrıca, gazilere ve afet mücadelesi yapanlara verilecek desteklerle de toplumun özel kesimlerine destek olunması amaçlanıyor.