Milli Piyango 19 Mart 2015 çekiliş neticeleri online bilet sorgulama sıralı liste!

Milli Piyango 19 Mart 2015 çekiliş neticeleri online bilet sorgulama sıralı liste!
Milli Piyango 19 Mart 2015 çekiliş neticeleri online bilet sorgulama sıralı liste!Milli Piyango 19 Mart 2015 çekiliş neticeleri online bilet sorgulama!Milli Piyango Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.
Milli Piyango 19 Mart 2015 çekiliş neticeleri online bilet sorgulama sıralı liste! Milli Piyango 19 Mart Çekiliş neticeleri İdare tarafından açıklanacak.Sizde biletinizi aşşağıdan verdiğimiz linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.Ayrıca habervan.com çekiliş sonucunu, tam liste yayınlandığı zaman burada sizlere ulaştıracak.

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.


Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.

Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.

Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.

İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.

İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi,çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.

Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.

19-03-2015 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi
Büyük ikramiye kazanan il - ilçe: ANKARA-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ 

2000000 TL ikramiye kazanan numaralar 
301470
200000 TL ikramiye kazanan numaralar 
014778
20000 TL ikramiye kazanan numaralar 
257164 307660 466648
10000 TL ikramiye kazanan numaralar 
083389 288321 351734 402800 519722
5000 TL ikramiye kazanan numaralar 
002154 006501 047186 134385 157919 192110
200939 221856 256030 267438 278636 327241
399531 402509 404090 415589 461015 480550
498026 542530
1000 TL ikramiye kazanan numaralar 
005515 012041 013018 017890 032555 037926
043745 051505 064447 070045 072036 075077
075907 081226 087126 098208 101693 106315
118744 123006 130606 135111 138216 139737
139779 144152 148217 162878 176415 177948
181406 195821 201036 201859 202247 205103
212630 214241 214833 215059 218200 222765
225998 227299 230785 233282 234510 240193
242340 244244 247889 248176 264676 281658
291853 292325 293302 296624 302002 304186
304717 305137 307437 321704 341932 347354
347727 349042 382569 396704 397445 405678
411242 417848 423117 427363 435173 439281
461120 475405 490909 494788 502221 502509
516294 519210 520802 522189 526786 527809
530189 538274 540546 546910 561168 568530
585425 587951 592133 598178
200 TL ikramiye kazanan numaralar 
002912 004300 012361 017313 019509 020618
023792 025191 026241 027015 027133 034382
037088 040629 040902 041167 045225 045280
050034 050163 057010 057553 058338 068691
070560 071586 077995 081570 086765 089589
090198 092255 094146 095816 098361 098813
100082 105755 106553 107139 108736 113404
119862 121126 123602 128157 129042 129427
132157 141151 143929 145215 148977 151428
157973 160133 165955 173313 183027 196366
199301 200207 201317 202091 204806 209602
210517 211044 211579 214505 215723 216553
216968 220221 222574 223047 224691 225881
227675 229781 231536 238808 241064 251291
254623 256132 258540 259181 259368 261632
264119 265718 267803 268106 274479 281999
283455 285209 291495 291808 294267 298197
300173 307996 314688 318011 320146 322474
326312 330321 331336 332662 336070 343718
345634 347078 349338 352408 352881 353543
370359 372205 372335 373936 374147 375722
385578 395209 399620 403888 404036 406800
410092 410748 412863 412969 419168 424678
430862 430947 433292 435541 436253 447474
448806 449316 450420 455833 456165 457163
458229 460922 461997 462030 463628 463652
467035 472421 474567 475293 480093 481895
483532 486823 487538 491530 497051 500608
500618 503496 507353 515514 516320 516480
519443 519481 519932 520272 522512 524513
530275 531828 532003 539595 541961 543540
553859 554666 556182 560939 562979 565635
567056 570320 575256 583271 584608 591502
596192 599193
Son 5 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar 
01820 02640 03002 03292 05066 08341
08850 09630 09994 12825 13815 16959
17433 18158 18321 19393 20375 21403
22016 24247 25907 28112 32208 32702
40816 40884 44161 44454 45599 46585
47171 47773 47898 48972 55135 55241
55284 65029 68447 70399 74257 77481
81327 82426 84404 92349 95055 96305
97913 98179
Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar 
0784 1081 1241 2064 2195 2459
2675 3180 3565 3663 3792 3854
4080 4109 5774 7185 7209 7473
7941 9660
Son 3 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar 
082 103 178 223 271 330
561 725 759 812
Son 2 rakamına göre 40 TL ikramiye kazanan numaralar 
22 33 37 68 75 81
82 96
Son 1 rakamına göre 20 TL ikramiye kazanan numaralar 
3 9
2000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 
001470 101470 201470 300470 301070 301170
301270 301370 301400 301410 301420 301430
301440 301450 301460 301471 301472 301473
301474 301475 301476 301477 301478 301479
301480 301490 301570 301670 301770 301870
301970 302470 303470 304470 305470 306470
307470 308470 309470 311470 321470 331470
341470 351470 361470 371470 381470 391470
401470 501470