Borçluların beklediği müjdeler Meclis'ten geçti

Borçluların beklediği müjdeler Meclis'ten geçti
Milyonların beklediği yasa Meclis'ten geçti. Kamuya borcu olanlara, 20 yaşın üstünde araç sahiplerine ve vergisini düzenli ödeyene müjdeler var.

Borçlulara yeni fırsat hayata geçti.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Yasa, 3 müjde içeriyor:

-31 Mart 2017'ye kadar olan vergi, prim, su ve ceza gibi borçlara yapılandırma imkanı sağlanacak.

30 Haziran'a kadar başvurular alınacak. Peşin ödemeye indirim, 36 aya varan vade imkanı sunulacak. İlk taksit ve peşin ödeme için son tarih, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Maliye Bakanlığı'na ve belediyelere olan borçlarda 31 Temmuz, SGK'ya olan borçlarda 31 Ağustos.

-Yasa, 20 yaşından büyük araçların sahiplerine de önemli bir imkan getirecek. 1997 ve daha eski model taşıtların hurdaya ayrılarak, tescil kaydının silinmesi durumunda, ödenmemiş Motorlu Taşıtlar Vergisi, faiz ve vergi cezaları ile 31 Aralık 2016'ya kadar kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek.

-Devlete ait olup Maliye Bakanlığı'na bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harç ve cezalar ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammının vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, vadesi 1 yılı geçmemiş borçlar, Maliye Bakanı'nca 36 ayı geçmemek üzere faiz ve teminat alınarak tecil olunabilecek.

Bunun için, borçlunun son 3 yıla ait beyannamelerini süresinde vermiş olması gerekecek.