Alınan Barkod Devredilebilir Mi!

Alınan Barkod Devredilebilir Mi!
Alınan bir barkod tabii ki devredilebilir. Yapılması gereken ufak tefek işlemler bulunur. İki firma arasında noter huzurunda gerçekleştirilmesi gereken devir belgesi hazırlatılıp imzalanması gerekir.

Alınan bir barkod tabii ki devredilebilir. Yapılması gereken ufak tefek işlemler bulunur. İki firma arasında noter huzurunda gerçekleştirilmesi gereken devir belgesi hazırlatılıp imzalanması gerekir. Devredilen sistem devir alacak firma tarafından noter önünde taahhütname imzalayarak onaylatılması gerekmektedir. Devir alan firma ait olduğu esnaf odasından sicil kayıt evrakını hazırlatmalıdır. İki firmaya ait imza sirkülerlinin hazırlanması ile barkod devredilebilir, .

Barkod Nasıl Kullanılır?

Ürünlere ait teknik bilgiler üzerindeki barkod sistemine kaydedilir. Bu bilgiler üzerinde bulunan kodlar yardımı ile hazırlanmış cihazlar ve bilgisayar sistemleri aracılığı ile okunabilir. Almak istediğiniz ürünlerin ambalaj, kaplar veya etiketlerinin üzerinde bulunan kalın ve ince boşluklu çizgiler ile siyah dikey çizgiler kullanılarak basılmış olan sisteme kısaca barkod denir. Ürüne ait teknik bilgi ve özellikleri bilgisayar sistemleri ve okuyucular sayesinde veritabanlarına aktarabilen bu sayede ürüne ait tüm bilgilere ulaşılabilen bir sistem ile işlem sağlanmaktadır. Barkodların kullanıldığı alanlar oldukça geniş bir ürün kitlesini kapsamaktadır. Taşıma birimleri, ürünler ve hizmet birimleri, demirbaşlar ve tüm gıda ürünleri gururlandırılabilmektedir. Ürün tanımlama maksadı ile kullanılan ve ürün üzerinde bulunan numaralar genişletilerek tüm dünyada geçerli hale getirilmiştir. Ticarette kullanılan demirbaşların her yerde aynı numara ile tanımlanmasına fırsat verir.

Barkodu Nasıl Tanımlayabiliriz?

Barkod personel kodu, seri numarası ve stok kodu olarak dikey kalın ve ince siyah çizgilere verilen boşlukla yapılmış bir ürün tanımlama sistemidir. Bu tip bilgilerin bireysel kişiler tarafından bilgisayar klavyesi kullanılarak girilmesi hem zaman hem de hatalara yol açmakta aynı zamanda çalışanlar için yorucu olmaktadır. Barkod sistemi bu tip sorunların çözümlenmesi ile meydana gelmiş bir sistemdir. Barkod yalnız başına bir anlam teşkil etmez bunun yanı sıra barkod okuyucularda ihtiyaç duyulur. Ürünler üzerinde bulunduğu için sistemde okutulduğu zaman ürüne ait özellikler ve bilgilerin tümüne ulaşmak oldukça mümkündür. Ürün üzerinde oluşturulan referans numarası bilgisayara tanıtılmak sureti ile bilgilere ulaşılmaktadır, .

Ürün üzerinde bulunan numaralar ürün hakkında fiyat bilgisi yâda detay bilgisi içermemektedir. O numara sadece ürüne ait oluşturulmuş referans numarasıdır. Bu ürün, marketlere ait bilgisayarlarda referans numarası girilerek bilgilere ulaşılabilecek bir yardımcıdır. Bilgisayara iletilen bilgiler doğrultusunda değiştirilmek istene fiyat yönergesi bilgisayara girilmek sureti ile gerçekleştirilmektedir. Ürün üzerinde bulunan dikey siyah çizgilerin boşlukları kendine özgü bir alfabe ile sıralanmaktadır. Bu alfabetik sıra üzerinde anlam verilemeyen fakat büyük anlam ifade eden basılma sırasını bildiren bir sistem ile ayarlanmaktadır. Her ürün için özel olarak verilir. Çizgilerin altında bulunan 0’ dan başlayarak 9 rakam kullanılması özel karakter içeriği hakkında bilgi verir. Ürün alfabesi içinde bazıları rakam bazıları özel karakterler ile karışık olarak rakam kullanılır. Günümüzde dünya çapında kullanılan birçok çeşidi bulunur.